اجتماعی مقالات

آیا قبر باب در حیفای اسراییل است؟

آنچه بهاییان در خصوص قبر علی محمد شیرازی ملقب به  باب میگویند اینست که فبر وی در  شهر حیفای اسراییل در کنار کوه کرمل میباشد که  این محل را مقام اعلی نیز میگویند اما با دقت نظر در مدارک بابیان و ازلیان متوجه میشویم این سخن بهاییان بی پایه و اساس میباشد.  معتقدین به کتاب […]

فلسفه نیکو
اجتماعی مقالات مهتدیان مهتدیان قبل از انقلاب اسلامی

شرح اختصاری فلسفه‌ی نیکو (قسمت سوم)

حاج میرزاحسن بروجردی ملقّب به «نیکو»، یکی از مشهورترین مبلغان بهائیت در بین بهائیان است که بعد از گذشت سال‌های بسیاری که در بین بهائیان بود و با …