داگلاس مارتین
اجتماعی مقالات

مناظره مکتوب بین داگلاس مارتین، عضو پیشین بیت‌العدل با خوان کول (قسمت دوم)

مارتین: اگر کتابی هم‌چون مدرنیته و هزاره‌گرایی توسط یک پژوهشگر غیربهائی و غیرعلاقمند نوشته شده بود، کج فهمی او از ماهیت مأموریت بهاءالله و سایر کمبودهای …