شهادت امیر المونین و شرحی مختصر ازصعصعه
سخن سردبیر

عارف علوی در شهادت مولا امیر المونین علیه السلام

  عارف علوی از قبیله ی عبدالقیس و متولد قطیف بود ! پیامبر را ندیده به او ایمان می آورد و در زمره ی پیروانِ حدیث ثقلین و غدیر، نامش را می نگارند. در خطابه و بلاغتِ سخن ، ریز و درشت ستایشش کرده اند. تا آنجا که در مجلس عمر بن خطاب آنگاه که […]