روحیه نظیری‌پور2
مصاحبه‌ها مقالات مهتدیان مهتدیان بعد از انقلاب اسلامی

سرگذشت خودنوشت خانم روحیه نظیری‌پور (قسمت دوم)

خانم نظیری‌پور، استاد زبان و ادبیات انگلیسی و نویسنده‌ای توانا هستند که در مقطعی از زندگی، به واسطه باور خانوادگی، بهائی بودند اما با گذشت زمان و …

روحیه نظیری‌پور1
مصاحبه‌ها مقالات مهتدیان مهتدیان بعد از انقلاب اسلامی

سرگذشت خودنوشت خانم روحیه نظیری‌پور (قسمت اول)

خانم نظیری‌پور، استاد زبان و ادبیات انگلیسی و نویسنده‌ای توانا هستند که در مقطعی از زندگی، به واسطه باور خانوادگی، بهائی بودند اما با گذشت زمان و …

فرانچسکوفیچیکیا
اجتماعی مصاحبه‌ها مقالات

مصاحبه با “احمد پور مرور” مترجم کتاب فرانچسکو فیچیکیا (قسمت سوم)

منابع اصلی فرانچسکو فیچیکیا در مطالعات تاریخی چه کتاب‌هایی است. برخی از بهائیان مانند دکتر ادو شفر معتقدند که او در مراجعه به منابع تاریخی …

فرانچسکوفیچیکیا
اجتماعی مصاحبه‌ها مقالات

مصاحبه با “احمد پور مرور” مترجم کتاب فرانچسکو فیچیکیا (قسمت اول)

در سال‌های اخیر کتاب فرانچسکو فیچیکیا را از زبان آلمانی به زبان فارسی ترجمه کرده که به همین بهانه، مصاحبه‌ای خواندنی با او انجام شده است.

فاطمه محبتی 1
اخبار مهتدیان مهتدیان بعد از انقلاب اسلامی

فاطمه محبتی؛ یکی از اعضای رهایافته از تشکیلات بهائیت

خانم فاطمه محبتی یکی از اعضای رهایافته از تشکیلات بهائیت در گفت‌وگویی که در استان البرز برگزار شد، با بیان اینکه بهائیت دین نیست، بلکه یک فرقه است …

ایرج غلامی (قسمت دوم)
مصاحبه‌ها مقالات مهتدیان مهتدیان بعد از انقلاب اسلامی

ایرج غلامی؛ یک بهائی جدا شده از فرقه‌ی بهائیت (قسمت دوم)

ایرج غلامی، بهایی جدا شده از فرقۀ بهائیت در گفتگویی ضمن بیان برخی حقایق پشت پردۀ فرقه بهائیت گفت: کمیته صیانت به صورت نامحسوس، تمامی بهائیان و ارتباطات و رفتارهایشان را تحت نظر دارد.