صادق آل محمد
اجتماعی سخن سردبیر

با صادق آل محمد – علیهم السلام – صادقانه خدایت را پرستش کن !-قسمت 4

قلمم چقدر دلتنگ است از اینکه مجالش برای از تو (صادق آل محمد) گفتن به پایان رسید. و جان و دلم چقدر شرمسار ! که روزگاری است که بر خوان نعمتت روزی خور است و اندکی شکرگزار ! کاش روزگاری برسد که گفته هایت عجین شود به گوشت و پوست و جانم تا تمام نفسهایم […]

صادق آل محمد
اجتماعی سخن سردبیر

با صادق آل محمد – علیهم السلام – صادقانه خدایت را پرستش کن !-قسمت 3

هر چقدر بکاوی کلامش (صادق آل محمد) را غرائب سخنانش بیشتر می یابی ، حق به گردن زیاد دارد ! هر چه از فقه روزیمان شده از لسان مصدق اوست ! وصایایش را که ورق زنی دریچه ای رو به جهان ناشناخته ها میگشاید و آنجاست که بایست انگشت حیرت بگزی و تسبیح کنی ذات […]

امام صادق
اجتماعی سخن سردبیر

با صادق آل محمد -علیهم السلام -صادقانه خدایت را پرستش کن !-قسمت 2

پای تمام حرفهایش که بنشینی تو را نیازی به رفاقت با دنیا نیست ! جدایت میکند از تمام وابستگی ها و دل مشغولیت ها ! بال و پرت میدهد تا اوج بگیری و سعادت الهی را دریابی ! چه نیکو ! گوهر از لعل زبانش باریده است آنگاه که فرمود : ” من ملک نفسه […]

مولا-امام-جعفر-صادق(ع)
اجتماعی سخن سردبیر

با مولا صادق آل محمد – علیهم السلام – صادقانه خدایت را پرستش کن !-قسمت 1

پای آموزه های مولا که بنشینی برای قلم زدن و نگارش دانشش ، دفتر و دوات کم می آوری! برای تمام آنچه دنیا و آخرتت را تامین میکند سخن گفته است ! از احکام تا اعتقادات همه را برایت بیان کرده است آخر “امام مبین” است و “پیشوای بیان کننده” ! حرفهایش را که زیر […]

اجتماعی مقالات

آیا قبر باب در حیفای اسراییل است؟

آنچه بهاییان در خصوص قبر علی محمد شیرازی ملقب به  باب میگویند اینست که فبر وی در  شهر حیفای اسراییل در کنار کوه کرمل میباشد که  این محل را مقام اعلی نیز میگویند اما با دقت نظر در مدارک بابیان و ازلیان متوجه میشویم این سخن بهاییان بی پایه و اساس میباشد.  معتقدین به کتاب […]

اجتماعی مقالات

پیروی و اطاعت

شهادت امام عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت حجه ابن الحسن عسکری، مهدی موعود … داستان از همینجا شروع شد، داستان پیروی و اطاعت این داستان، داستان امتحان امت است امتحان از باور و اعتقاد ما ، امتحان ثابت قدم بودن در محبت و وظیفه شناسی، زمانی که همه می‌گویند نمی‌شود ، او نمی‌آید، او […]